vit$oft freeware


English - anglicky Czech - česky

 

What's new

Software for download:

Aktualizace

Utility ke stažení:

  Data processing Zpracování dat

  ANS2ASC 1.01 (31.12.1995) 3244 [3KB] download

ANS2ASC will remove ANSI control sequences from file, process cursor movement sequences and writes a plain ASCII text file. Works with screen size up to 132*60 characters.

ANS2ASC převádí soubory obsahujících řídicí sekvence ANSI na prostý ASCII text. Zpracovává textové obrazovky do velikosti 132*60 znaků, odstraní všechny ANSI sekvence pro barvu, zpracuje povely pro posun kurzoru a výsledek uloží v podobě černobílého textu.

  DBF2TXT 2.10 (21.10.2006) 21106 [21KB] download

Two utilities DBF2TXT and TXT2DBF will convert dB III compatible format to a plain text file and vice versa. You may edit database with your favourite text editor. More ...

Dvojice utilit DBF2TXT a TXT2DBF umožňují editovat a vytvářet soubory dbIII/Fox textovým editorem a konvertovat je zpět do databázového tvaru. Podrobnosti...

  6022HTM 1.10 (27.11.1999) 10608 [10KB] download

Format conversion from Czech popular editor Text602 to HTML.

6022HTM převádí textové soubory napsané v editoru Text602 na HTML, viz podrobnější dokumentaci.

  MAT2HTM 1.00 ( 8. 8.2000) 7209 [7KB] download

Format conversion from Czech text editor MAT to HTML.

MAT2HTM převádí textové soubory napsané v editoru MAT na HTML, viz podrobnější dokumentaci.

  SkimID3 1.10 (29. 4.2006) 16955 [17KB] download

Writes metainformation (interpreter, album, bitrate etc.) from sound file MP3,Ogg,WAV,ASF,WMA on standard output in the form name=value for easy batch manipulation with your music files based on song's properties.
Don't miss the Talking MP3 Player. More ...

SkimID3 vypisuje metainformace ze zvukových souborů typu MP3,Ogg,WAV,ASF nebo WMA ve tvaru vlastnost=hodnota pro snadnou dávkovou manipulaci s hudebními soubory. Podrobnosti...

  Missae 20230226 (26. 2. 2023) 121642 [121KB] download

Web application for planning of catholic church services. Czech language only.

Missae je webová aplikace (PHP, MySQL) pro plánování a zobrazování týdenního rozpisu katolických bohoslužeb na stránkách farností. Podrobnosti...

  Communication Komunikace

  Scrobbat 2.0 (13.04.2013) 7990 [8KB] download

PHP script for submitting music files to last.fm from batch scripts.
More...

PHP skript pro odesílání informací o právě poslouchané skladbě na komunitní server last.fm z dávkového souboru, viz návod.

  HTTPer 1.00 (20.10.2001) 17730 [17KB] download

Command-line driven HTTP client/server. Utility for debugging of applications based on HyperText Transfer Protocol. A small tutorial included.

Příkazově ovládaný HTTP klient/server HTTPer je pomůcka pro ladění aplikací založených na HyperText Transfer Protocol, viz vestavěný návod.

  FidoAdr 12/2002 (1.12.2002) 24747 [24KB] download

Self-viewing database with nodes and points in Czech and Slovak region (2:42) of Fido network.

FidoAdr je samozobrazovací databáze českých a slovenských stanic síti Fido a jejich poboček (pointů).

  FreqTrim 1.01 (11.2.1996) 5606 [5KB] download

Removes unwanted text from File-Request message in Fido network. More ...

FreqTrim odstraňuje nežádoucí text z netmailové žádosti o soubory typu File-Request v síti Fido. Podrobnosti ...

  JAM2HTM 2.02 (31.5.2003) 15385 [15KB] download

This convertor translates Fidonet message base from JAM format to HTML pages for exposing on Web. All messages concerning one particular subject are gathered on one page, see a sample, and completed with hyperlink references to its predecessor and successor. More info in manual.

JAM2HTM umožňuje publikování Fido konferencí na Webu. Příspěvky ke každému tématu (Subject) soustřeďuje do jednoho HTML souboru, viz např. tato ukázka.
V podrobnější dokumentaci je vysvětleno, jak konverzi zautomatizovat.

  BGFgrab 1.01 (18.1.1996) 1547 [2KB] download

This utility will grab current VGA font and create FNT file with font for faxing software BGfax by B.J.Guillot.

BGFgrab je generátor fontu (tvaru písmen) pro faxový program BGFAX, který vyrobí potřebný fontový soubor sejmutím písma, jež máte právě zavedeno do videoadaptéru VGA, třeba i s českou diakritikou.

  Programming Programování

  VSBUTIL 4.01 (15.9.2007) 41678 [42KB] download

vit$oft batch utilities for DOS or Windows: CMPTIME, CMPFILE, DISKFULL, MD5, MSGBOX, OUTTIME, REBOOT, REPLCHAR, REVERSE, SLEEP, STOPKY (time measurement), WATCHDOG, # (number generator), MBC (save/retrieve CMOS, boot sector, master sector from cmdline). More...

VSBUTIL je kolekce krátkých utilit do dávkových souboru pro DOS i Windows: CMPTIME, CMPFILE, DISKFULL, MD5, MSGBOX, OUTTIME, REBOOT, REPLCHAR, REVERSE, SLEEP, STOPKY, WATCHDOG, # (číslovačka), MBC (zápis/čtení CMOS, boot sektoru, master-boot sektoru). Podrobnosti...

  VSASMLIB 1.01 (3.1.2001) 77034 [77KB] download

vit$oft macrolibraries for DOS programming with Borland Turbo Assembler.

VSASMLIB je kolekce knihoven makroinstrukcí pro Borland Turbo Assembler používaných pro mé dosové programy.

  OPIN 1.00 (5.5.1996) 11927 [12KB] download

Set of five integrated utilities for inspection of several functiones of your computer. See what code is being returned by your keyboard or mouse.

OPIN (Oblíbené Programátorovy Inspekční Nástroje) je integrovaná sada utilitek pro zobrazení některých funkcí počítače. Podívejte se, jaké kódy vrací klávesy nebo myš.

  OPTA 2.02 (30.8.2000) 309944 [303KB] download

Set of sixteen printer-ready tables with frequently used information for programmers and computer users.

OPTA (Oblíbené Programátorovy TAbulky) je sada šestnácti tabulek v tiskovém formátu s informacemi pro programátory a uživatele počítačů.

  TSRUP 1.01 (16.11.1999) 15583 [15KB] download

Rich commented TSR skeleton which loads itself to upper memory. Written in Netwide Assembler (NASM). See also the new version written in EuroAssembler (€ASM).

Komentovaný příklad residentního programu TSRUP v jazyce Netwide Assembler, který se sám zavádí do horní paměti pro úsporu místa. Viz také novou vezi napsanou v jazyce EuroAssembler (€ASM).

  Stuff 1.03 (16.6.1993) 3329 [3KB] download

TSR utility for testing applications in stressed memory conditions in DOS. TASM source included.

Tato TSR utilita Stuff vycpává volnou konvenční paměť DOS tak, aby zbylo jen zadané množství volných kilobajtů. Programátor tak může vyzkoušet, jak se jeho výtvor bude chovat při nedostatku paměti. Přiložen zdrojový tvar v jazyce TASM.

  EuroAsembler version cca 4 MB download

Macroassembler+linker for DOS and Windows programs.

Macroassembler+linker programů pro DOS a Windows.

  EuroConvertor (25.01.2019) 41988 download

Text file conversion between 81 code pages. More ...

Konvertor kódování textových souborů. Podrobnosti ...

  Czech language Podpora češtiny

  OK 2.00 (16.9.2000) 103172 [101KB] download

Resident driver for Czech or Slovak language in DOS or Windows console which provides configurable national keyboard layout and full screen fonts support in character resolution from 40*25 to 132*60. Consumes only 1.5 KB of resident memory.

Residentní ovladač OK zajistí zobrazení českých znaků v systému DOS a v celoobrazovkové konsole Windows a také jejich zadávání na české nebo slovenské klávesnici (Consul/amatérská/programátorská, QWERTY/QWERTZ). Obsahuje varianty pro kódování Kamenických, PC-Latin2, Windows CP1250, ISO-8859-2 a také slovenskou verzi.
Podrobnosti viz též časté otázky a manuál.

  OKdump 2.00 (16.9.2000) 13222 [13KB] download

Hexadecimal dump with configurable output format. More ...

OKdump vypisuje obsah libovolného souboru v hexadecimálním tvaru s širokými možnostmi konfigurace výstupního formátu a s konverzí kódování češtiny. Podrobnosti ...

  OKkonv 2.01 (23.12.2000) 20195 [20KB] download

Text file conversion between codepages used in Czech environment. More ...

OKkonv is obsolete, use EuroConvertor instead.

OKkonv je konvertor kódování používaných v českém jazyce. Podrobnosti ...

Zastaralý OKkonv je nahrazen programem EuroConvertor.

  OKsort 2.00 (16.9.2000) 15570 [15KB] download

Utility which sorts big text or database files with fixed or variable record size. More ...

OKsort je program pro trojprůchodové řazení textových nebo databázových typových souborů podle textového klíče v českém jazyce. Podrobnosti ...

  SortKit 1.20 (10.3.2004) 45250 [45KB] download

Compilator of sort weight tables which are necessarry for three-pass sorting of Czech text. SortKit generates source code (NASM, TASM, C or Pascal) of a simple bubble sort program. More...

SortKit kompiluje tabulky vah určené pro trojprůchodové české řazení v jazyku asembler, pascal nebo C. Je určen pro programátory, kteří chtějí naučit své programy správni třídit. Podrobnosti...

  Rhymes 1.00 (17.11.2005) 1221292 [1193KB] download

Reversibly sorted rhyming dictionary of 387002 Czech words.

Rhymes - český rýmovací slovník. Viz též online server www.rymy.cz. Podrobnosti...

  Svátky 1.00 (10.1.2012) 8460 [8KB] download

List of name's days in Czech calendar. Example:

0101 je Nový rok, státní svátek
0102 mají svátek Karina a Vasil
0103 mají svátek Radmila a Radomil
0104 má svátek Diana
0105 má svátek Dalimil
0106 je T59 král;, svátek mají Ka3par, Melichar a Baltazar
0107 má svátek Vilma
etc.

Svátky: Soubor SVATKYO.TXT obsahuje seznam svátků v občanském kalendáři České republiky včetně jmen nově přidaných v r. 2012 ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český dle kalendáře Helma365.
Soubor SVATKYC.TXT obsahuje seznam nepohyblivých církevních svátků dle kalendária COR JESU, Český Těšín.
Údaje jsou v kódování Windows-1250, každý kalendářní den na jednom řádku. První čtyři znaky reprezentují číslo měsíce a dne v roce, odděleno mezerou následuje slovní vyjádření svátku, před které lze přidat prefix Dnes, Zítra, Pozítří.

  Abandonware Odloženiny (museum)

  ZXref 1.07 (1.1.1994) 24780 [24KB] download

My appendix to the book ZX Spectrum ROM disassembly by Yan Logan and Frank O'Hara.
For each label or variable of the source there is a complete list of addresses of all instructions referencing the label in question.

ZXref je tabulka kompletních vzájemných odkazů (křížových referencí) operačního systému v 8bitovém počítači ZX Spectrum. Ke každému návěstí, proměnné ap. obsahuje seznam adres všech instrukcí, které na toto návěstí odkazují.

  Map74901 0.02β (4.8.1996) 163900 [160KB] download

Interactive map of town Vítkov in Czech Republic, last updated in 1996.
DOS graphic 640*480 in 16 colors, works also in fullscreen MS Windows.

Interaktivní mapa Vítkova, stav v r.1996. Grafická aplikace pro DOS v rozlišení 640*480, 16 barev, spustitelná i v MS Windows.

  ECprint 0.38 (1.1.1998) 165277 [161KB] download

Interface box for PC which emulates selector channel of IBM360/370 mainframe computer. From application's point of view the drum printer works like an Epson compatible connected to LPT.More...

Externí rozhraní, které emuluje selektorový kanál sálového počítače a umožňuje tak připojení mainframové tiskárny k LPT portu osobního počítače. Podrobnosti....

  About Tiráž

Disclaimer

Prohlášení