FreqTrim

Účel programu FREQTRIM

Slušně vychovaná žádost o soubor (FREQ) v síti FIDO by neměla obsahovat žádný text. Poštovní program na straně příjemce pak maže takovou žádost hned po jejím vyřízení a neobtěžuje tím Sysopa cílové stanice. Bohužel však některé poštovní programy nebo off-line editory vytvoření zcela prázdné zprávy neumožňují - absenci textu považují za pokyn ke zrušení vzkazu nebo aspoň vloží do textu svoji signaturu, tirážní řádek apod. Odesílání takových neošetřených žádostí můžete zabránit, pokud instalujete na svou stanici program FREQTRIM. Tato utilita kontroluje odesílanou poštu a nežádoucí text z FREQ netmailu odstraní.

Program FREQTRIM by měl být spuštěn v dávkovém programu řídícím chod stanice vždy po exportu netmailu z msgbase, tedy bezprostředně po povelu echoprocesoru SCAN. Na příkazovém řádku očekává dva parametry: adresář pro poštu *.MSG (NETMAIL) a nepovinně jméno deníkového souboru.

Jak FREQTRIM pracuje

Po spuštění program FREQTRIM prohlíží všechny soubory *.MSG v zadaném adresáři, kde * znamená dekadické číslo. U všech takových zpráv prohlédne jejich atributy. Je-li nastaven příznak FileRequest nebo FileUpdateRequest a současně není nastaven žádný z příznaků Received, Sent, Orphan nebo InTransit, jedná se o netmail typu FREQ, který bude zpracován. Obsahoval-li tento soubor libovolný text, bude odstraněn. Původní zpráva bude zachována s příponou *.BAK. Nechcete-li původní zprávy zachovávat, přidejte za příkaz FREQTRIM ještě DEL *.BAK. O zkrácení každé zprávy se vydá stručná informace na standardní výstup a do deníkového souboru. Nebyl-li deník specifikován, tak pouze na standardní výstup, zpravidla obrazovku. Deníková informace obsahuje jméno odesílatele, cílovou FIDO adresu a předmět vzkazu, tj. požadované soubory. Pak následuje text, který byl z původního netmailu odstraněn. Hlavička zprávy i služební (kludge) řádky zůstávají zachovány. Otestováním návratového kódu programu FREQTRIM můžete jako Sysop odesílající stanice zjistit, zda byla některá zpráva zkrácena a nechat si v tom případě poslat informativní vzkaz, např. takto:


   FMAIL SCAN
   DEL WARNING.TXT
   FREQTRIM \BBS\FD\NETMAIL WARNING.TXT
   IF NOT ERRORLEVEL 2 GOTO :NothingHappened
   DEL \BBS\FD\NETMAIL\*.BAK
   FTOOLS POST WARNING.TXT SysopArea -from"FREQTRIM" -to"Sysop"
:NothingHappened

Licence a záruka

Program FREQTRIM je volně šířitelný, záruka na jeho správnou funkci není žádná. Připomínky a náměty jsou vítány na FIDO adrese Pavel Šrubař, (2:421/71).