English version

OPTA - Oblíbené Programátorovy Tabulky

shrnují vybrané informace často používané zejména programátory a pokročilejšími uživateli počítačů do 16 tabulek v jednotném formátu 723 * 640 bodů.

OPTA-BLK

Tabulka kódů BIOS, PC Latin 2 a Kamenických. Ve sloupcích označených D a H jsou dekadické a hexadecimální hodnoty znaků, sloupec B obsahuje vzhled znaku podle tabulky fontu nahrané v BIOS paměti standardního videoadaptéru (CP 437). Sloupce L a K zobrazují znaky podle kódování PC Latin 2 (CP852) a podle Kamenických (neoficiálně CP895). První osmina tabulky obsahuje řídicí znaky, jejich mnemonická zkratka je ve sloupci Ctl.

OPTA-BIW

Tato tabulka je obdobou OPTA-BLK, avšak místo kódu PC Latin 2 a Kamenických jsou zde ve sloupcích I a W kódy ISO-8859-2 a Windows CP1250.

OPTA-UC1 OPTA-UC2 OPTA-UC3 OPTA-UC4

Čtveřice tabulek UC1,2,3,4 obsahuje všechny znaky, které se vyskytují na čyřech kódových stránkách nejčastěji používaných na osobních počítačích v České republice.
V prvním sloupci je zobrazen vzhled znaku a jeho slovní pojmenování podle standardu Unicode. Ve sloupcích nadepsaných U I K L W jsou uvedeny jeho pozice v kódových tabulkách Unicode, ISO-8859-2, Kamenických, PC Latin 2, Windows CP1250. Všechny hodnoty jsou hexadecimální. Znaky jsou řazeny podle jejich třídicí váhy.

Odchylky přiřazení znaků:

Kód Kamenických
Znak 238 (EEh), což je v původní CP837 znak GREEK SMALL LETTER EPSILON, je nahrazen podobně vyhlížejícím znakem U20AC EURO.
Kód PC Latin 2
Znak 170 (AAh) je v CP852 podle IBM nevyužit, Microsoft mu přiřazuje znak U00AC NOT SIGN.
Znak 242 (F2h) je v CP852 diakritické znaménko U02DB OGONEK, ve variantě tohoto kódu používané editorem Text602 je zobrazováno jako malé řecké písmeno epsilon, v tabulkách OPTA je předefinováno na U20AC EURO SIGN.
Kód ISO-8859-2
Znaky 129 až 159 nejsou podle normy ISO definovány a kopírují sadu řídicích znaků 1 až 31. Zde jsou tyto pozice využity pro rámečkovou semigrafiku ve shodě s řešením češtiny pro Linux.
Kód Windows CP1250
Znak 128 (80h) byl původně nepřiřazen, novější fonty jej definují jako U20AC EURO SIGN. Totéž platí pro kód ISO-8859-2.

OPTA-ANS

Levá část tabulky definuje řídicí sekvence ANSI využitelné pro ovládání kurzoru a barev na ANSI terminálu. Dosová konzola PC vyžaduje pro emulaci ANSI terminálu instalaci stejnojmenného rezidentního programu.
Pravá čtvrtina tabulky definuje defaultní přiřazení barev bajtu atributů textového režimu videoadaptéru.

OPTA-SSP

Levá polovina tabulky definuje dekadické (sloupec D) a hexadecimální (H) hodnoty Scan kódů, tj. nezpracovaných pořadových čísel jednotlivých tlačítek klávesnice. Scan kódy lze využívat při programovém volání nízkoúrovňových služeb BIOSu.
Třetí čtvrtina tabulky zobrazuje dekadické kódy českých a slovenských znaků s diakritikou v kódu PC Latin 2 (L) a Kamenických (K).
V poslední čtvrtině jsou uvedeny kódy rámečkových znaků v kódu Kamenických a částečně i v kódu PC Latin 2. Rámečky lze vkládat zadáním uvedeného čísla na numerické klávesnici za současného držení klávesy Alt.

OPTA-256

Tabulka pro převod šestnáctibitových čísel z hexadecimálního (H) na dekadický (D) formát a zpět pomocí jediného úkonu na čtyřoperátorové kalkulačce.

Příklad: Chceme převést číslo 45678 na hexadecimální.
Číslo zadáme do kalkulátoru a současně ve sloupci 256*D najdeme nejbližší nižší hodnotu, tj. 45568. Z vedlejšího sloupce H si poznamenáme hexadecimální číslo B2. Nalezenou nejbližší nižší hodnotu odečteme od hledaného čísla a k výsledku 110 ve sloupci D nalezneme v sousedním sloupci H hexadecimální exkvivalent 6E. Výsledek je tedy B26Eh.

Jiný příklad: 1B38 máme převést z hexadecimálního tvaru na dekadický.
K levé polovině čísla (1B) ve sloupci H nalezneme ve sloupci 256*D hodnotu 6912, kterou si poznačíme do kalkulátoru. Ke druhé polovině hexadecimálního čísla (38) nalezneme ve sloupci D hodnotu 56, kterou přičteme na kalkulátoru a dostáváme výsledek 6968.

OPTA-4GB

Tato tabulka usnadňuje ruční převod až dvaatřicetibitových čísel z hexadecimálního na desítkový tvar a zpět.

Příklad: Hexadecimální číslo 3F08Ah máme převést na dekadický tvar.
Pro první cifru (3) najdeme sloupec, v jehož nadpisu pozice X odpovídá pozici cifry v převáděném čísle. V tomto případě je to čtvrtý sloupec z nadpisem 00 0X 00 00. Z řádku odpovídajícího hodnotě cifry 3 si poznačíme do kalkulátoru hodnotu 196608. Pak přejdeme na další cifru hledaného čísla, tj. F, a ve sloupci 00 00 X0 00 přečteme v F-tém řádku hodnotu 61440, kterou přičteme na kalkulátoru. Obdobně najdeme polohy všech zbývajících cifer (0,8,A) a přičítáme odpovídající hodnoty 0, 128, 10 až dostaneme požadovaný výsledek 258186.

Jiný příklad: Máme převést 1 milión na hexadecimální číslo.
Počínaje levým sloupcem najdeme nejbližší nižší nenulové číslo, v tomto případě to bude 983040 ve sloupci 00 0X 00 00 v řádku F. Číslice F je tedy část výsledku, pozice X v nadpisu sloupce určuje její pozici ve výsledném hexadecimálním čísle, tj.000F0000h.
Od výchozí hodnoty odečteme nalezené nejbližší číslo a s výsledným rozdílem 16960 celou proceduru opakujeme. Nejbližší nižší hodnota je nyní 16384, což určuje číslici 4 a prozatímní výsledek 000F4000h. Odečteme 16960-16384=576 a obdobným postupem dostáváme další spřesnění výsledku až ke konečnému F4240h.

OPTA-CPU

Levá polovina zobrazuje programátorsky přístupné registry procesoru Intel 386 a jejich vzájemný vztah.
Druhý sloupec ukazuje přiřazení jednotlivých bitů registru příznaků (EFlags).
V dalším sloupci jsou asemblerovské názvy instrukcí podmíněných skoků a kombinace podmínek, za kterých se skok provede.
Poslední sloupec schématicky znázorňuje funkci a názvy instrukcí pro posuvy a rotace procesorů Intel.

OPTA-IMX

Matice instrukčního kódu procesorů Intel. Instrukce, jejichž názvy začínají hvězdičkou *, jsou dostupné až od modelu 286 výše.

OPTA-EPS

Přehled řídicích sekvencí tiskáren standardu Epson 1. Sekvence zpravidla začínají znakem Escape (ASCII 27), za kterým následuje jeden nebo více rozlišujících znaků. Řídicí sekvence se netisknou, ale ovlivňují způsob tisku následujících řádných (neřídících) znaků.
Symbolické označení w ve sloupci ASCII signalizuje, že musí následovat dvoubajtové slovo upřesňující informace, ostatní symbolická označení (n,l,r,..) představují jeden bajt.

Příklad:
Řádkem |51 33| ESC 3 n | Vert. spacing n/216" | je stanoveno, že pro nastavení vertikálního řádkování např. 12/216" je třeba do tiskárny poslat tři bajty s dekadickou hodnotou 27, 51, 12.

OPTA-HAY

Tato tabulka shrnuje některé návratové kódy a příkazy k ovládání Hayes-kompatibilních modemů. Většině uvedených kódů musí předcházet prefix AT.

OPTA-ZXS

Něco pro programátory počítače Sinclair ZX Spectrum. Ke každému dekadicky (D) či hexadecimálně (H) určenému bajtu je ve sloupci PROG uvedena jeho znaková či tokenová interpretace. Ve sloupci VAR je význam toho bajtu ve funkci prefixu proměnné jazyka Basic a sloupec CALC určuje jeho funkci při interpretaci vestavěným kalkulátorem.

OPTA-PIN

Přehled rozhraní konektorů běžně používaných v PC:
Paralelní port, jeho variantu na tiskárenském konektoru Amphenol, sériový port v 25 a 9 pinovém provedení, rozhraní pro joystick, EGA a VGA video konektor, dále DIN a PS/2 vstup pro klávesnici a myš, konektor světelného pera na adaptéru EGA, rozhraní LAN adaptéru pro připojení 10Base5 pomocí transceiveru, konektor karty pro rozhraní X.25 a konečně napájecí konektory AT zdroje.
Symbol > označuje výstup z počítače a symbol < vstup signálu do počítače.


Tisk na stránkových tiskárnách

Tabulky na následujících osmi HTML stranách jsou upraveny pro přímý tisk z internetového prohlížeče na laserové nebo inkoustové tiskárně. Výsledný rozměr je asi 19 * 8 cm, tisknou se vždy dvě tabulky na jeden list A4 na výšku. Někdy může být zapotřebí poněkud zmenšit okraje v Nastavení tiskárny.

BLK BIW UC1 UC2 UC3 UC4 ANS SSP
256 4GB CPU IMX EPS HAY ZXS PIN

Tisk na jehlových tiskárnách

Pro jehličkové tiskárny v režimu Epson nebo IBM Proprinter je určen formát PRN, velikost tabulky na papíře je pak 25 * 13 cm. Po rozbalení sady tabulek OPTA.ZIP je vytiskneme příkazem
COPY /B OPTA-???.PRN PRN.
Slepením tabulek do leporela, případně zalaminováním získáme praktickou pomůcku, kterou ocení každá škola, písárna či dům (softwarehouse).