Konvertor MAT na HTML

Program MAT2HTM.COM převádí texty napsané v českém textovém editoru MAT fy (c) CYBEX, s.r.o. do formátu HyperText Markup Language používaného zejména pro publikování na internetu.

Minimální požadavky na systém

MAT2HTM je dosový program, který se spokojí s procesorem Intel 8088, 64KB volné paměti a operačním systémem MS-DOS 3.3 nebo vyšším. Pracuje samozřejmě i v dosovém okně Windows nebo OS/2. Instalace programu spočívá v jeho nahrání do libovolného adresáře, nejlépe uvedeného v proměnné PATH=.

Syntaxe parametrů

Název vstupního souboru je třeba zadat jako parametr z příkazové řádky. Jako druhý nepovinný parametr lze zadat název výstupního souboru. Při vynechání jména výstupního souboru se použije shodné jméno, jaké má vstupní soubor a přípona bude změněna na HTM. Určení disku a cesty k souborům lze vynechat, v tom případě bude použit aktuální adresář. Dlouhé názvy souborů nejsou podporovány.

Pokud výstupní soubor existoval před zahájením konverze, obsluha bude upozorněna varovnou zprávou Výstupní soubor již existuje. Přepsat? (A/N). Tento interaktivní dotaz lze potlačit použitím přepínače /O.

Výstupní soubor je kódován podle normy ISO-8859-2. Přidáním parametru /W lze vyžádat převedení výsledku do kódu Windows CP1250. V obou případech bude do záhlaví HTML přidána odpovídající značka charset.

Uvedením přepínače /D na příkazové řádce se vygeneruje dokumentace MAT2HTM.MAT. Ostatní nedefinované přepínače, např. /?, způsobí zobrazení stručné nápovědy. Na pořadí parametrů v rámci příkazové řádky nezáleží. Místo uvozujícího lomítka lze použít znaménko minus.

Oba následující příklady jsou syntakticky správné a funkčně shodné:


        MAT2HTM /O A:\DOPIS.MAT DOPIS.HTM
        MAT2HTM a:\dopis.mat  -overwrite

Konverzní pravidla

1. Název HTML stránky

Jako název stránky uváděný v záhlaví HTML souboru ve značkách <TITLE>, </TITLE> bude použit veškerý text uvedený v záhlaví a zápatí. Je-li záhlaví i zápatí prázdné, bude použit první řádek textu.

2. Kódování

Vstupní soubor může být v kódování Kamenických nebo Latin2. V tomto druhém případě je nutné při konverzi přidat parametr /L. Výstupní kód je vždy ISO-8559-2, případně Win CP 1250, pokud bychom zadali i parametr /W.

PŘÍŠERNĚ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY
příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy

3. Zalamování textu

Konce řádků jsou nahrazeny normální dvojicí CR+LF. Prázdný řádek je nahrazován značkou odstavce <P>.

4. Hypertextové odkazy

Konvertor MAT2HTM detekuje výskyty potencionálních odkazů na internetové zdroje, tzv. URL, a převádí je na "živé" odkazy pomocí značek <A HREF="URL"> URL </A>. Detekují se odkazy začínající metodou ftp://, gopher://, http://, mailto:, news:, rlogin:, telnet://, tn3270: nebo wais://.

5. Řezy písma

Podtržené písmo je obklopeno značkami <U>Underlined</U>, tučné písmo je převáděno pomocí značek <B>Bold</B>, kurzíva pomocí značek <I>Italic</I>, indexové písmo značkami <SUB>subscript</SUB> a <SUP>superscipt</SUP>, viz např. H2SO4, C2=A2+B2. Vysoké písmo je zobrazováno fontem velikosti 5 pomocí značek <FONT SIZE=5>Double Height</FONT>, širokému písmu je přiděleno tučné písmo velikosti 4 značkami <FONT SIZE=4><B>Double Width</B></FONT>. Nadpisy jsou zobrazovány jako titulky druhé úrovně:

<H2>Konec dokumentace.</H2>