Tento soubor VAHY1KAM.DSW definuje váhy znaků
 pro trojprůchodové české řazení v kódu Kamenických.

 DSW soubor lze převést na řadicí tabulku v programovacím jazyku takto:

 SORTKIT /jazyk VAHY1KAM.DSW /KAM

 Syntaktická pravidla pro zdrojový soubor DSW:

 Každá ze tří průchodových tabulek v tomto zdrojovém souboru
 je ohraničena řádkem začínajícím hvězdou '*'.
 Prázdné řádky se ignorují. Středník uvozuje komentář.
 Znaky definované na tomtéž řádku mají stejnou řadicí váhu.
 Znaky mohou být definovány dekadicky (0..255),
 hexadecimálně (0x00..0xFF nebo 00h..FFh)
 nebo řetězcem ohraničeným apostrofy či uvozovkami.
 Definice na jednom řádku se oddělují čárkou ',' nebo výpustkou '..'.


****** 1.průchod - rozlišení znaků s primární řadicí platností

000..008,014..031,127 ; CONTROLS
009..013,032,255   ; WHITE SPACES
224,'aAáÁäÄ'     ; LETTER A
'bB'         ; LETTER B
'cC'         ; LETTER C
'čČ'         ; LETTER C WITH CARON
235,'dDďĎ'      ; LETTER D
'eEéÉěĚ'       ; LETTER E
237,232,'fF'     ; LETTER F
226,'gG'       ; LETTER G
'hH'         ; LETTER H
'iIíÍ'        ; LETTER I
'jJ'         ; LETTER J
'kK'         ; LETTER K
'lLĺĹľĽ'       ; LETTER L
230,'mM'       ; LETTER M
'nNňŇ'        ; LETTER N
234,'oOóÓôÔöÖ'    ; LETTER O
227,'pP'       ; LETTER P
'qQ'         ; LETTER Q
'rRŕŔ'        ; LETTER R
'řŘ'         ; LETTER R WITH CARON
229,228,225,'sS'   ; LETTER S
'šŠ'         ; LETTER S WITH CARON
231,233,'tTťŤ'    ; LETTER T
'uUúÚüÜůŮ'      ; LETTER U
'vV'         ; LETTER V
'wW'         ; LETTER W
'xX'         ; LETTER X
'yYýÝ'        ; LETTER Y
'zZ'         ; LETTER Z
'žŽ'         ; LETTER Z WITH CARON
'0'          ; DIGIT ZERO
'1'          ; DIGIT ONE
'2'          ; DIGIT TWO
'3'          ; DIGIT THREE
'4'          ; DIGIT FOUR
'5'          ; DIGIT FIVE
'6'          ; DIGIT SIX
'7'          ; DIGIT SEVEN
'8'          ; DIGIT EIGHT
'9'          ; DIGIT NINE
033,044..047,058,059,063,092,124      ; PUNCTUATION
040,041,091,093,123,125          ; PARENTHESIS
035..038,238                ; CURRENCY & NUMBER SYMBOLS
064,095,173                ; SPECIAL SIGNS
042,043,060..062,172,236,239..248,251..253 ; MATH SYMBOLS
034,039,094,096,126,174,175        ; ACCENTS
176..178,219..223,249,250,254       ; BLOCKS
179,180,191..197,217,218          ; BOX DRAWINGS LIGHT
181..184,186,189,190,198,199,205,207..216 ; BOX DRAWINGS MIXED
185,187,188,200..204,206          ; BOX DRAWINGS DOUBLE


****** 2.průchod - rozlišení znaků s diakritikou

000..008,014..031,127 ; CONTROLS
009..013,032,255   ; WHITE SPACES
224          ; GREEK SMALL LETTER ALPHA
'aA'         ; LATIN LETTER A
'áÁ'         ; LATIN LETTER A WITH ACUTE
'äÄ'         ; LATIN LETTER A WITH DIAERESIS
'bB'         ; LATIN LETTER B
'cC'         ; LATIN LETTER C
'čČ'         ; LATIN LETTER C WITH CARON
235          ; GREEK SMALL LETTER DELTA
'dD'         ; LATIN LETTER D
'ďĎ'         ; LATIN LETTER D WITH CARON
'eE'         ; LATIN LETTER E
'éÉ'         ; LATIN LETTER E WITH ACUTE
'ěĚ'         ; LATIN LETTER E WITH CARON
237,232        ; GREEK LETTER PHI
'fF'         ; LATIN LETTER F
226          ; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
'gG'         ; LATIN LETTER G
'hH'         ; LATIN LETTER H
'iI'         ; LATIN LETTER I
'íÍ'         ; LATIN LETTER I WITH ACUTE
'jJ'         ; LATIN LETTER J
'kK'         ; LATIN LETTER K
'lL'         ; LATIN LETTER L
'ĺĹ'         ; LATIN LETTER L WITH ACUTE
'ľĽ'         ; LATIN LETTER L WITH CARON
230          ; MICRO SIGN
'mM'         ; LATIN LETTER M
'nN'         ; LATIN LETTER N
'ňŇ'         ; LATIN LETTER N WITH CARON
234          ; GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
'oO'         ; LATIN LETTER O
'óÓ'         ; LATIN LETTER O WITH ACUTE
'ôÔ'         ; LATIN LETTER O WITH CIRCUMFLEX
'öÖ'         ; LATIN LETTER O WITH DIAERESIS
227          ; GREEK SMALL LETTER PI
'pP'         ; LATIN LETTER P
'qQ'         ; LATIN LETTER Q
'rR'         ; LATIN LETTER R
'ŕŔ'         ; LATIN LETTER R WITH ACUTE
'řŘ'         ; LATIN LETTER R WITH CARON
229,228        ; GREEK LETTER SIGMA
225          ; LATIN SMALL LETTER SHARP S
'sS'         ; LATIN LETTER S
'šŠ'         ; LATIN LETTER S WITH CARON
231          ; GREEK SMALL LETTER TAU
233          ; GREEK CAPITAL LETTER THETA
'tT'         ; LATIN LETTER T
'ťŤ'         ; LATIN LETTER T WITH CARON
'uU'         ; LATIN LETTER U
'úÚ'         ; LATIN LETTER U WITH ACUTE
'üÜ'         ; LATIN LETTER U WITH DIAERESIS
'ůŮ'         ; LATIN LETTER U WITH RING ABOVE
'vV'         ; LATIN LETTER V
'wW'         ; LATIN LETTER W
'xX'         ; LATIN LETTER X
'yY'         ; LATIN LETTER Y
'ýÝ'         ; LATIN LETTER Y WITH ACUTE
'zZ'         ; LATIN LETTER Z
'žŽ'         ; LATIN LETTER Z WITH CARON
'0'          ; DIGIT ZERO
'1'          ; DIGIT ONE
'2'          ; DIGIT TWO
'3'          ; DIGIT THREE
'4'          ; DIGIT FOUR
'5'          ; DIGIT FIVE
'6'          ; DIGIT SIX
'7'          ; DIGIT SEVEN
'8'          ; DIGIT EIGHT
'9'          ; DIGIT NINE
033,044..047,058,059,063,092,124      ; PUNCTUATION
040,041,091,093,123,125          ; PARENTHESIS
035..038,238                ; CURRENCY & NUMBER SYMBOLS
064,095,173                ; SPECIAL SIGNS
042,043,060..062,172,236,239..248,251..253 ; MATH SYMBOLS
034,039,094,096,126,174,175        ; ACCENTS
176..178,219..223,249,250,254       ; BLOCKS
179,180,191..197,217,218          ; BOX DRAWINGS LIGHT
181..184,186,189,190,198,199,205,207..216 ; BOX DRAWINGS MIXED
185,187,188,200..204,206          ; BOX DRAWINGS DOUBLE


****** 3.průchod - rozlišení znaků dle velikosti

000..008,014..031,127 ; CONTROLS
009..013,032,255 ; WHITE SPACES
224 ; GREEK SMALL LETTER ALPHA
097 ; LATIN SMALL LETTER A
065 ; LATIN CAPITAL LETTER A
160 ; LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
143 ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
132 ; LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
142 ; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
098 ; LATIN SMALL LETTER B
066 ; LATIN CAPITAL LETTER B
099 ; LATIN SMALL LETTER C
067 ; LATIN CAPITAL LETTER C
135 ; LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
128 ; LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
235 ; GREEK SMALL LETTER DELTA
100 ; LATIN SMALL LETTER D
068 ; LATIN CAPITAL LETTER D
131 ; LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
133 ; LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
101 ; LATIN SMALL LETTER E
069 ; LATIN CAPITAL LETTER E
130 ; LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
144 ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
136 ; LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
137 ; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
237 ; GREEK SMALL LETTER PHI
232 ; GREEK CAPITAL LETTER PHI
102 ; LATIN SMALL LETTER F
070 ; LATIN CAPITAL LETTER F
226 ; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
103 ; LATIN SMALL LETTER G
071 ; LATIN CAPITAL LETTER G
104 ; LATIN SMALL LETTER H
072 ; LATIN CAPITAL LETTER H
105 ; LATIN SMALL LETTER I
073 ; LATIN CAPITAL LETTER I
161 ; LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
139 ; LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
106 ; LATIN SMALL LETTER J
074 ; LATIN CAPITAL LETTER J
107 ; LATIN SMALL LETTER K
075 ; LATIN CAPITAL LETTER K
108 ; LATIN SMALL LETTER L
076 ; LATIN CAPITAL LETTER L
141 ; LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
138 ; LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
140 ; LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
156 ; LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
230 ; MICRO SIGN
109 ; LATIN SMALL LETTER M
077 ; LATIN CAPITAL LETTER M
110 ; LATIN SMALL LETTER N
078 ; LATIN CAPITAL LETTER N
164 ; LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
165 ; LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
234 ; GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
111 ; LATIN SMALL LETTER O
079 ; LATIN CAPITAL LETTER O
162 ; LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
149 ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
147 ; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
167 ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
148 ; LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
153 ; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
227 ; GREEK SMALL LETTER PI
112 ; LATIN SMALL LETTER P
080 ; LATIN CAPITAL LETTER P
113 ; LATIN SMALL LETTER Q
081 ; LATIN CAPITAL LETTER Q
114 ; LATIN SMALL LETTER R
082 ; LATIN CAPITAL LETTER R
170 ; LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
171 ; LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
169 ; LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
158 ; LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
229 ; GREEK SMALL LETTER SIGMA
228 ; GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
225 ; LATIN SMALL LETTER SHARP S
115 ; LATIN SMALL LETTER S
083 ; LATIN CAPITAL LETTER S
168 ; LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
155 ; LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
231 ; GREEK SMALL LETTER TAU
233 ; GREEK CAPITAL LETTER THETA
116 ; LATIN SMALL LETTER T
084 ; LATIN CAPITAL LETTER T
159 ; LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
134 ; LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
117 ; LATIN SMALL LETTER U
085 ; LATIN CAPITAL LETTER U
163 ; LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
151 ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
129 ; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
154 ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
150 ; LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
166 ; LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
118 ; LATIN SMALL LETTER V
086 ; LATIN CAPITAL LETTER V
119 ; LATIN SMALL LETTER W
087 ; LATIN CAPITAL LETTER W
120 ; LATIN SMALL LETTER X
088 ; LATIN CAPITAL LETTER X
121 ; LATIN SMALL LETTER Y
089 ; LATIN CAPITAL LETTER Y
152 ; LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
157 ; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
122 ; LATIN SMALL LETTER Z
090 ; LATIN CAPITAL LETTER Z
145 ; LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
146 ; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
048 ; DIGIT ZERO
049 ; DIGIT ONE
050 ; DIGIT TWO
051 ; DIGIT THREE
052 ; DIGIT FOUR
053 ; DIGIT FIVE
054 ; DIGIT SIX
055 ; DIGIT SEVEN
056 ; DIGIT EIGHT
057 ; DIGIT NINE
046 ; FULLSTOP
044 ; COMMA
059 ; SEMICOLON
063 ; QUESTION MARK
033 ; EXCLAMATION MARK
058 ; COLON
045 ; HYPHEN-MINUS
047 ; SOLIDUS
092 ; REVERSE SOLIDUS
124 ; VERTICAL LINE
040 ; LEFT PARENTHESIS
041 ; RIGHT PARENTHESIS
091 ; LEFT SQUARE BRACKET
093 ; RIGHT SQUARE BRACKET
123 ; LEFT CURLY BRACKET
125 ; RIGHT CURLY BRACKET
038 ; AMPERSAND
037 ; PERCENT SIGN
035 ; NUMBER SIGN
036 ; DOLLAR SIGN
238 ; EURO SIGN
095 ; LOW LINE
064 ; COMMERCIAL AT
173 ; SECTION SIGN (PARAGRAPH)
060 ; LESS-THAN SIGN
062 ; GREATHER-THAN SIGN
243 ; LESS-THAN OR EQUAL TO
242 ; GREATER-THAN OR EQUAL TO
247 ; ALMOST EQUAL TO
061 ; EQUALS SIGN
240 ; IDENTICAL TO
043 ; PLUS SIGN
241 ; PLUS-MINUS SIGN
042 ; ASTERISK
246 ; DIVISION SIGN
253 ; SUPERSCRIPT TWO
252 ; SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
248 ; DEGREE SIGN
172 ; VULGAR FRACTION ONE QUARTER
251 ; SQUARE ROOT
236 ; INFINITY
239 ; INTERSECTION
244 ; TOP HALF INTEGRAL
245 ; BOTTOM HALF INTEGRAL
039 ; APOSTROPHE
096 ; GRAVE ACCENT
034 ; QUOTATION MARK
174 ; LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
175 ; RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
126 ; TILDE
094 ; CIRCUMFLEX ACCENT
250 ; MIDDLE DOT
249 ; BULLET OPERATOR
254 ; BLACK SQUARE
221 ; LEFT HALF BLOCK
222 ; RIGHT HALF BLOCK
223 ; UPPER HALF BLOCK
220 ; LOWER HALF BLOCK
176 ; LIGHT SHADE
177 ; MEDIUM SHADE
178 ; DARK SHADE
219 ; FULL BLOCK
196 ; BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
179 ; BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
218 ; BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
191 ; BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
192 ; BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
217 ; BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
195 ; BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
180 ; BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
194 ; BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
193 ; BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
197 ; BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
205 ; BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
186 ; BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
213 ; BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
184 ; BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
212 ; BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
190 ; BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
198 ; BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
181 ; BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
209 ; BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
207 ; BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
216 ; BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZ. DOUBLE
214 ; BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
183 ; BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
211 ; BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
189 ; BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
199 ; BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
182 ; BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
210 ; BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
208 ; BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
215 ; BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZ. SINGLE
201 ; BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
187 ; BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
200 ; BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
188 ; BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
204 ; BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
185 ; BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
203 ; BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
202 ; BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
206 ; BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL

******* Konec tabulky