Pipe Club Brno - fotografie z let 1972-1988

Členské průkazy PC Brno

pcb01.jpg pcb02.jpg
pcb32.jpg

Schůzky a soutěže v klubu na Josefské ulici, 1974-75

pcbs1.jpg pcbs2.jpg pcbs3.jpg pcbs4.jpg pcbs5.jpg pcbs6.jpg pcbs7.jpg
pcb03.jpg pcb05.jpg pcb06.jpg pcb07.jpg pcb08.jpg pcb09.jpg pcb10.jpg pcb12.jpg pcb21.jpg pcb22.jpg pcb23.jpg pcb21.jpg pcb25.jpg pcb26.jpg Siegel1980

Výjezdní zasedání spolu s PC Słupsk na Pálavě ve sklípku O.Máčela

P1210777.jpg P1210775.jpg pcbs10.jpg pcb27.jpg pcb28.jpg pcbs29.jpg IMG_0019.jpg IMG_0023.jpg

Zájezd do Słupska v Polsku, 1984

pcb40.jpg pcb41.jpg pcbs41.jpg pcb42.jpg pcb47.jpg pcb43.jpg pcb44.jpg pcb45.jpg pcb46.jpg

Zájezd do Słupska a Gdańska, 1986

pcb51.jpg pcb52.jpg pcb53.jpg pcb31.jpg pcb30.jpg pcb29.jpg pcbs11.jpg P1210774.jpg

Valná hromada 2015

pcb61.jpg pcb62.jpg

Další akce

pcb55.jpg

Pravidelné schůzky PC Brno v baru SIMPSON


Pipe Club