Grand Prix Slovakia 2022

Soutěž v pomalém kouření dýmky uspořádaná PC Nitra

Pivovar Sessler, Trnava, 10.9.2022

Výsledky z webu Valašského fajfklubu.

 

Vítězné družstvo z PC Brno

 

Foto Vilém Urban