Katedra cimrmanologie
archiv od 4.6.2004 do 1.11.2004

rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 4.6.2004 12:41  2
První cvičení V pozůstalosti Járy Cimrmana byla nalezena následující fotografie. Úkolem studentů katedry Cimrmanologie je odpovědět ve své práci na zadané otázky.

Proč nechal Cimrman vyrobit zobrazené lahve a kdo je na obrázku?
Pusťte svoji cimr-fantazii z řetězu. :-)
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 4.6.2004 13:00 - Odhlášení (23:38) 5
O této fotografii se dosud vede řada sporů, možná vysvětlení jsou dvě:

1). Tyto lahve Cimrman vyrobil v roce 1911 na žádost českých hospodyněk. Když totiž hospodyňky zjistily, kolik hub mají zavařit a představily si ty stovky zavařovacích sklenic, které budou muset umývat, plnit a pracně zašroubovávat, objednaly si u Cimrmana obří zavařovačky, do kterých pak houbovou úrodu naložily. Na fotografii vidíme dvě osoby. Dr.Schpunnt zde předvádí nový prototyp zátky na tyto obří lahve - zátka měla dobře těsnit a zároveň nemělo být příliš fyzicky namáhavé zátku z lahve sejmout. Další osobou je Jára Cimrman. Toho vidíme v odrazu na lahvích, protože v době fotografování zvědavě nahlížel oknem do ateliéru.

2. Nejde o lahve, ale o baňky, které si František Křižík (na fotografii) pro monumentální projekt nového elektrického osvětlení Prahy. Do baněk měly být instalovány velmi silné elektrické lampy a deset kusů těchto lamp mělo být pověšeno do výšky 1 km nad Prahu tak, aby světlem pokryly celé její území. Nešťastnou náhodou k tomu ale nedošlo. Poštmistr Vrána, který přebíral zásilku ze sklárny k odeslání na Křižíkovu adresu, zapomněl na deset obřích balíků nalepit nálepku "Křehké!" a Křižít tak místo vytoužených baněk obdržel jen několik metráků střepů. Tím jeho velkolepý projekt skončil. Křižík však nelitoval. Později si totiž uvědomil, že zapomněl na to, že pro jeho světelné baňky neexistuje nic, na co by se daly zavěsit.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 4.6.2004 13:16  8
Podle posledních výzkumů tyto lahve měly sloužit jako dekorace k Cimrmanově hře Mládí obra Koloděje, jejíž text se krátce před první čtenou zkouškou za nevyjasněných okolností ztratil a k realizaci tak vůbec nedošlo. Obrázek je z dražby, při které byly lahve nabízeny zástupcům zoologických zahrad pro celodenní sběr vzorků moče slonů. Tato informace umožnila přesné datování, a to na podzim roku 1904, kdy Evropou procházela epidemie uroelefantické horečky.
Fotografie je jedinou, která se po výbuchu truhly zachovala celá. Na opálených fragmentech dalších snímků je (asi) vidět například i jídelní příbor tažený párem volů a jiné. Poznámka na zadní straně snímku: “Křeček musí shodit, jinak se nevejde.“ Byla vídeňským profesorem Fiedlerem mylně interpretována jako doklad o Cimrmanově pokusu o vytvoření tzv. foukaného terária. My se kloníme k názoru, že na snímku je Standa Křeček, který měl vzhledem k proporcím problémy se vstupem do nápovědní budky, čehož si Jára při prohlížení snímku povšiml.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 4.6.2004 13:26  9
Jedná se o prototypy lahví pro malý vinařský závod Thurgau a syn ve Valticích na Moravě. Lahve byly původně určeny ke skladování lacinějších vín, aby bylo možno podle barvy zjistit, zda víno uvnitř je ještě poživatelné a nebo zda má být použito k dokrmování dobytka v nedalekém zemědělském statku. Tento nápad dostal Cimrman v nedalekém hostinci kde se stavoval na obědě cestou z Vídně, kde víno jím bylo ohodnoceno, jak si zapsal do svého diáře, "Nedalo se to pít ani po svaření!" Lahve byly vyrobeny v roce 1905 ve sklárně v Chrastavě u Liberce. Na obrázku je J.V. Sklenařík, vedoucí místní pošty, který ve sklárně vůbec nepracoval a neměl s výrobou lahví nic společného, ale ten den nesl doporučenou zásilku do sklárny a byl požádán, zda by si nemohl k lahvím stoupnout pro porovnání velikostí.
davy davy tudy ne, přátelé! 4.6.2004 13:51  8
V těchto lahvích uchovával Cimrman vodu, aby mohl uplatňovat metodu gumových hadiček i během častých poruch vídeňské vodárny. Jen díky tomu se ke své nekalé činnosti doznal známý šmelinář českého původu Drahomír Lacina (na snímku). K rozbití lahví se později drze přiznal Josef Rolný.

OT: To by se snad nemuselo bodovat, stačí, že se pobavíme.
honny Honny MAY THE FARCE BE WITH YOU... - Pravidla....... 4.6.2004 13:58  9
Na těchto lahvích J. Cimrman, tento snílek prchavých nápadů, předváděl svůj princip sifonu. Velikost a jejich je dle profesora Fiedlera dána požadavkem na velikost bublin, což je zcela zcestné. My naopak víme, že tyto obří lahve měly sloužit v prusko-rakouské válce jako záložní zdroj pitné vody, která se přidáním CO2 nekazila. A na rozdíl od malých lahví došlo i k výrazné úspoře skla. Na fotografii ne pruský důstojník po ukořistění několika rakousko-uherských vzorků.
saybye saybye Pozemšťané pozor! Přichází - Modrý mravenečník 4.6.2004 14:51  10
Tento obrázek je významným artefaktem ze dvou důvodů.

Předně je dalším neklamným svědectvím Cimrmanova obrovského uměleckého talentu. Nejedná se totiž, jak se mnoho cimrmanologů v čele s profesorem Fiedlerem domnívá, o fotografii, ale o její zdařilou kopii - Cimrmanovu kresbu tuží (od fotografie téměř k nerozeznání). Originální fotografie se ztratila již za Cimrmanova života někdy v létě roku 1906 nebo v zimě 1909, případně kdykoliv mezi těmito daty. Za zmínku ještě stojí, že kresba vznikla v roce 1910, čili Cimrman musel kreslit z paměti!!

Pokud jde o samotný obsah kresby, o účelu zobrazených lahví se vedou někde více, jinde méně odborné pře. Profesor Čepelka se například domnívá, že se jedná Cimrmanovy prototypy obřích bažantů vytvořené na objednávku Vídeňské císařské nemocnice. Nutno podotknout, že na této hypotéze pracoval prof. Čepelka v době své hospitalizace v nemocnici na Bulovce, kde si léčil své chronické ledvinové potíže a na samotnou myšlenku ho přivedla poznámka zdravotní sestry Šárky V., která si stěžovala na malý objem bažanta přiděleného právě profesoru Čepelkovi.

Mnohem pravděpodobnější je teorie, která vychází z faktu, že osobou na obrázku je legendární vídeňský šprýmař Helmut Witzman. Jedná se tedy nejspíš o rekvizity potřebné k provedení Witzmanova asi nejslavnějšího žertu provedeného v dubnu 1907. Bohužel o samotné taškařici nevíme nic, neboť se dochoval jen novinový útržek s nadpisem "Witzman opět zabodoval".
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 4.6.2004 18:37  11
Kdepak lahve! Překotný technologický rozvoj na sklonku devatenáctého století zasáhl i oblast gumárenství. Na snímku je před vraty své továrny zachycen sám hrabě von Zeppelin, jak nespokojeně zkoumá velikost několika prototypů právě vytažených z vulkanizační pece.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 8.6.2004 13:13  20
Jakou spojitost má Cimrman s tímto zařízením?

lumberjack Lumberjack I always wanted to be...a lumberjack! 8.6.2004 16:48  21
Žádnou, to je pistole pro sebevrahy a ty bytostný optimista Cimrman tak nesnášel, že by je nejradši zabil.
jardax Jardax - Zachovejte paniku, nepropadejte klidu! - Ženy, děti a já napřed! 8.6.2004 16:53  22
Navic se jedna o obycejnou CZ24, vyrabenou seriove teprve az od roku 1925 ...
jardax Jardax - Zachovejte paniku, nepropadejte klidu! - Ženy, děti a já napřed! 8.6.2004 17:05  24
Dokonce, podle znaku na strenkach, minimalne tyto strenky pochazeji az z povalecne znarodnene produkce ... a seriove cislo s tormentacni znackou zase ukazuje na rok 1937.
Nejpresnejsi oznaceni by mohlo byt, ze se jedna o telo CZ27 a zaver CZ24. Obe pistole byli temer identicke.

No ja vim, ze tohle jste slyset nechteli, no ... tak sorry :)
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 8.6.2004 18:20 - Odhlášení (13:57) 25
Dárek pro polepšené lupiče V době, kdy Cimrman zastával na Špilberku funkci dozorce pro osvětu a náboženství, se mu podařilo přesvědčit vedení věznice, že za dobré chování během výkonu trestu by ti nejlepší recidivisté měli býti při propouštění odměněni nejen pochvalou, ale i drobnými věcnými dárky. Jeden takový zachovalý exponát vidíme na snímku.
cernaamodra cernaamodra Ale té lípy se nevzdám!!!!! - Sim'ka of Johny Idler 8.6.2004 19:40  26
kufr Ano,tato zbraň byla skutečně zhotovena až roku 1937, ale bylo to právě podle návrhu Járy Cimrmana. Jistě si všichni vzpomeneme jak často Cimrman vcházel na patentní úřad a s jakým zklamáním z něj o pár minut později odcházel. Byl sice na podobné projevy neuznání zvyklý, ale brzy měl z onoho úřadu...prostě neměl ho rád a tak ho navštěvoval vždy až po delší době (asi po týdnu), když měl vynálezů více najednou. Ovšem co čert nechtěl, ostatní vynálezci a domácí kutilové si jeho metodu "hromadného patentování" brzy také osvojili a tak se na úřadě začaly tvořit nepříjemné fronty. A na tomto místě se konečně dostáváme k jádru věci. Jednoho červencového odpoledne roku 1901 nebo 1903 seděl Cimrman opět ve frontě na chodbě patentního úřadu ve Vídni na na svém kufru s vynálezy a nákresy, když tu si vzpoměl, že nechal ve svém bytě na opačném konci města puštěný plyn. Když vezmeme v úvahu jeho povahovou vadu..tedy že byl..velice.. spořivý, jistě nás nepřekvapí s jakou rychlostí se rozběhl z úřadu domů, aby plýtvání plynem co nejdříve zamezil.
Je už pouze logické že ve spěchu kufr na chodbě zapomněl aby tak přišel o celou svou týdenní práci,jejíž součástí byl právě i nákres zbraně kterou zde na fotografii vidíme. Další osudy onoho nešťastného kufru by jistě vydaly přinejmenším na román. Nám postačí fakt, že to bylo právě roku 1936, tedy rok před uvedením patentu do výroby, kdy se kufr opět objevila paní Wasserfalová, uklízečka budovy patentního úřadu, a předala ho příslušným orgánům. Kromě inkriminovaného nákresu ale již nezbylo v kufru mnoho, a tak byl menší rvačce mezi příslušníky patentován a dříve než za půl roku úspěšně sériově vyráběn.
davy davy tudy ne, přátelé! 9.6.2004 07:09  29
Jardax: to může být sice pravda, ale CZ znamená "Cimrmanova zbraň" a podobnost se slovem "Czechoslovakia" je čistě náhodná.
Původně se skutečně jednalo o pistoli pro sebevrahy. Od ostatních podobných zbraní se lišila tím, že nefungovala, takže sebevrah buďto přežil, anebo byl nucen zvolit jinou formu odchodu z tohoto světa. Prototyp pistole zcizil a do funkčního stavu uvedl lupič známý jako "Šilhavá Olina".
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 9.6.2004 07:12  30
Jak již správně psala Cernaamodra, k tumu zařízení se našel pouze ideový návrh z Cimrmanových zápisků. Jednalo se o tzv. sebevražedné zařízení, údajně mělo být i bezbolestné. Cimrmanovi se nemilá záležitost s puštěným plynem stávala mnohem častěji než bylo dříve uvedeno. Cimrman seděl mnohokráte nešťastný s hlavou v dlaní nad účty z plynárny a jednou, bezděky na rub jednoho z nezaplacených účtů, načrtl toto zařízení. Uvažoval dokonce, že by oslovil některou ze známých zbrojovek, ale nakonec vše zavrhl. Uvědomil si, že by podobné zařízení téměř nikdo nekupoval, protože mnoho sebevražd se páchá právě z důvodu finanční tísně a navíc pokud někdo toto zařízení koupil, ve většině případů se pak zničeho nic, nečekaně, objevilo v pozůstalostním řízení po sebevrahovi. Uvedeného návrhu se chopil blíže nezjištěný pracovník předválečného ministerstva obrany v době předválečné krize, kdy se řešila obrana státu ze všech hledisek. Nápad byl vyrobit, větší množství těchto pistolí a nepozorovaně je zaměnit za pistole ve výzbroji německé armády. Tyto zbraně by ve zlomových okamžicích, zvrátily průběh bitvy, protože pistole používali většinou důstojníci a po prvních výstřelech by neměl armádě kdo velet. Bohužel se nenašel způsob jak nepozorovaně tyto zbraně vyměnit všem německým důstojníkům a zůstalo pouze u uvedeného prototypu. Kdo ví, co by bylo všechno objeveno a jaký by byl průběh 2.sv. války, kdyby se jí Cimrman dožil.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 9.6.2004 07:35  31
Járova Zrcadlovka To, že existuje trojrozměrná a možná i funkční replika Cimrmanovy Zrcadlovky se stalo v minulých dnech pro cimrmanovské badatele dokonalým překvapením. Kdo a kdy se chopil Cimrmanovy myšlenky se možná podaří v archivu České Zbrojovky dohledat, ale již dnes je jisté, že její původ musíme hledat na začátku minulého století, kdy Cimrman působil v Cirkusu Krakowiak na jeho turné Afrikou.

Cesta cirkusu ze severu na jih až do Kapského města dokonale vyčerpala zásoby dárků pro domorodce. Poslední dny před známým zánikem cirkusu vlivem "volání divočiny" vystupovala zvířata již prakticky zbavená ozdob a přívěsků. Posledním zoufalým krokem, jak si vykoupit přízeň kmenových náčelníků byl neuvážený počin majitele a to: rozdání lesklých poutacích řetězů zvířat. To vyústilo právě v popisovaný odchod zvěřince za hlasem pudů.
Ale zpět k pistoli. Cirkus do Kapského Města dorazil o čemž svědčí fotografie Stolové hory na jejímž vrcholu je patrná siluteta šapitó.
Toto umístění pak Cimrmanovi vnuklo myšlenku na pozdější umístění stanu na Letenské pláni. Přesto ve svých poznámkách konstatuje, že se tam cítil "poněkud stísněný."
Osudným se cirkusu stal až nápad zahrát i pracujícím... no byli to spíše dělníci... tak byli to otroci, že(?) diamantových dolů. Zde se právě zbavili posledních cetek. Mezi ně patřilo i zrcadlo čarostřelce Signora Pistoletta, podle kterého tento střílel, obrácen k terči zády. Cestu dále si sice cirkus vykoupil, ale parádní číslo bylo hroženo. Tehdy se Cimrman spojil s místním zbrojířem českého původu Gerhardem Pěničkou a ten během noci před představením požadovanou úpravu provedl podle jednoduchého nákresu vyrytého do koláče suchého sloního trusu. Papír už neměli.
A právě zmínka z Cimrmanova Afrického denníku: "Kolem staničky je už tolik sloního trusu, že pomýšlím na napsání nového románu, nás na stopu původu pistole přivedla.
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 9.6.2004 08:42 - Odhlášení (14:35) 33
Tuto pistoli navrhnul Jára Cimrman pro všechny cestovatele do divokých afrických zemí. Cimrman, který dobře věděl o proradnosti kanibalských kmenů i o jejich bojovnosti, věděl také o tom, jak velký je jejich zájem o moderní evropské zbraně. Protože divoši brzy objevili potenciál střelných zbraní, přepadali nebohé cestovatele, okrádali je o zbraně a hned je těmito zbraněmi likvidovali. Tomu měla učinit přítrž až Cimrmanova nová zbraň. Když ji divoch cestovateli odebral, namířil a vystřelil, tak mu ještě několik vteřin vrtalo hlavou, kde se stala chyba. Okolostojící divoši navíc celou situaci pochopili jako zásah božstva a cestovatel byl nejen zachráněn a nesněden, ale mnohdy i veleben a novým náčelníkem učiněn.
jardax Jardax - Zachovejte paniku, nepropadejte klidu! - Ženy, děti a já napřed! 9.6.2004 09:16  34
Panove, nechci vam nikterak kazit vybornou zabavu, jen se snazim naznacit, ze pokud vychazite z nejakeho unikatniho prototypu jako je uvedena pistole, nesmite zapominat na drobne detaily, ktere jsou pomerne signifikantni a musite je brat v uvahu. Jinak bude veskere snazeni ku hovnu :)
Uvedena pistole ma zaver typu CZ24 (podle sikmych drazek hmatniku) a je primym predchudcem pistole CZ27, ktera je s ni opticky temer shodna.
Krasne viditelne seriove cislo a tormentacni znacka s rokem vyroby/overeni je evidentni.
Strenky s emblemem CZ, coz neni Czechoslovakia alebrz Ceska Zbrojovka jsou take naprosto jasne.
Pokud se nebudete drzet viditelnych faktu (tohle je zrovna hodne extremni pripad, jelikoz je videt dost a dost) tak to nebude mit tu spravnou uroven, se obavam ...
davy davy tudy ne, přátelé! 10.6.2004 13:32  74
Třetí cvičení Já bych se s dovolením zeptal, jestli je nějaký příbuzenský vztah mezi Járou Cimrmanem a zpěvákem Robertem Zimmermannem, známějším pod pseudonymem Bob Dylan. Ten se k tomuto tématu vyjádřil slovy "answer is blowin' in the wind" a to jsme v angličtině pro začínající seniory zatím neprobírali.
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 10.6.2004 13:51 - Odhlášení (14:35) 77
Re: Třetí cvičení Cimrmana a Zimmermanna nespojuje bohužel nic kromě podobnosti jmen a kromě faktu, že Robert Zimmermann obdržel vyznamenání Commandeur de L'Ordre des Artes et des Lettres, které francouzská vláda Cimrmanovi nikdy neudělila.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 10.6.2004 14:11  78
Re: Třetí cvičení Paní Šmorancová na náš přímý dotaz odpověděla jednoznačně: "NE."
Nový směr našemu pátrání dala podšívka dochovaného Járova županu, pod kterou se ale naprosto nic nenašlo. To samozřejmě vzbudilo naše podezření a rozhodli jsme se propátrat župan důkladněji... a naše úsilí bylo korunováno úspěchem.
Profesor Fiedler z Vídně totiž objevil důkazy o spojení Cimrmana a Zimmermanna jinde a zveřejnil je.
A to bylo naše štěstí, protože po zveřejnění se strhla v cimrmanologické obci názorová bouře, která tento "objev" dokonale smetla. Od zveřejnění většina z nás předstírala pátrání po něčem zcela jiném a máme za to, že jsme velmi blízko velkého odhalení. Nebudeme ovšem ani tentokrát postupovat ukvapeně a monitorujeme rakouský Internet.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 10.6.2004 14:32  79
Re: III.cvičení (tak se nám to číslování pěkně ujímá) Podíváme-li se na danou věc z pohledu matriky, tak je jasné, že jméno Cimrman znamená, podomácněle z němčiny, Muž v místnosti. Kdežto Zimmermann, jak je na první pohled zřejmé po přečtení jména, znamená také Muž v místnosti. Ovšem s drobným, ale zásadním rozdílem. Náš český velikán se nachází v místnosti české, kdežto uváděný písničkář se zcela jasně nachází v mísnosti kdesi v Německu. A to uznáte sami přátelé, těžko vytvářet příbuzenské svazky v rodinách které od sebe jsou vzdáleny stovky kilometrů, v dobách kdy cestování nebylo tak jednoduché jako dnes. Rodina Zimmermannů se pravděpodobně v minulosti odstěhovala na nový kontinent (tuším, že to byla Amerika), aby se tak později spolupodílela na vytvoření jekéhosi státního spojeneckého uskupení v Americe. Bohužel, více nelze doložit, neboť část matriky v Duluthu v Minesotě odnesl v roce 1942 (tedy o rok později, kdy se Dylan v uvedeném městě narodil) vítr otevřeným oknem neznámo kam. Jak se tehdy vyjádřil matrikář: "answer is blowin' in the wind".
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 10.6.2004 20:31 - Odhlášení (13:57) 80
Re III. V citovaném rozhovoru Dylan uvádí: Na jméno Cimrman jsem poprvé narazil v seznamu povinné školní četby, kde mne zaujala podobnost s mým příjmením (ovšemže čistě náhodná). Jeho verše ze sbírky Wild Farts (Divoké větry) mne pak obklopovaly celým obdobím mého dospívání a inspirovaly i k napsání mé nejznámější písně. Takže odpověď je Blowin' In The Wind (Odvanuto ve větru).
filipes filipes we're gonna groove!!! - Sunflower Caravan 12.6.2004 23:23  82
Cimrmanově přítelkyni Hedvice B., o jejíž existenci jsme se dověděli náhodou od Mistrovy sousedky, se jednoho dne narodilo dítě. Shodou okolností ve stejný den, v jaký se uvádí narození otce Roberta Zimmermana, vychovaného Cimrmanovým vzdáleným prabratrancem, žijícím USA (united states of Amerika), kam jej Cimrman poslal ve věku jeho 20 hodin.
Cimrman sám by se o malého rád postaral, nicméně jeho přítelkyně Hedvika Vé.......Bé... se psychicky zhroutila... Jak by řekl laik:"Se zbláznila!" ... a Mistr vytížený jak vědeckou tak uměleckou prací se nemohl ujmout výchovy dítěte v plné míře. Zprvu se o to sice pokusil, leč záhy zjistil, že na to nemá žaludek-
Dědečkův umělecký talent se později objevil u malého Roberta, který jeho pomocí dobyl svět. Od malinka věděl, že není vlastním vnukem svého děda a skladba Blowin'In The Wind je hledáním kořenů jeho rodiny odváte kdysi větrem z Evropy.
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 14.6.2004 10:18 - Klub Co právě jíte? (10:00) 89
IV cvičení Zkoumejte, bádejte, pište vše, co o této daguerrotypii a jejím původu zjistíte.

rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 14.6.2004 17:17  90
Jedna z zřejmě prvních známých daguerotypických momentek, která zachycuje nikoliv portrét, ale vzniklou situaci. Pořídil ji osobně Cimrman, který dlouhou expoziční dobu zvládnul malou lstí, když zvolal velmi silným hlasem: "Mistře, pozor! Nehýbejte se proboha...zůstaňte, tak jak jste!" Než se dotyčný vzpamatoval, uplynuly potřebné tři minuty na expozici snímku.
Dvacetiletý Jára Cimrman(narozen 1853 až 1859 ve Vídni) pracoval na jaře roku 1874 jako pomocník štukatérského mistra Genara Colleta (na snímku) v Bologni. K tomuto přechodnému zaměstnání ho přinutila touha poznat taje technologie zpracování sádry, ke které se po krachu svého panoptika lojových figur hodlal, jako k materiálu, utéci.
V době vzniku momentky pracovali na zakázce při přestavbě hradu rodiny Marconi. V té době již paní Annie Jamesonová, manželka Giuseppa Marconiho čekala svého druhého potomka. Mladý Jára se tehdy v krásné matce shlédl a k plánovanému datu narození, tj. 23.4.1874 vyzdobil krbovou římsu českým nápisem "NA ZDAR POTOMKU RODU SLAVNÉHO, TYS ZROZEN K VĚCEM VELKÝM!" a vročením. Nápis tajně dodělával v časných ranních hodinách, kdy již rodička spěla ve vedlejší místnosti k porodu. Bohužel v daném okamžiku vkročil do místnosti rozezlený Mistr a hodlal nápis smazat. Jára využil nachystaný aparát a místo novorozence obětoval desku na zachycení nápisu před jeho zničením.
Bohužel již výše popsaný způsob znehybnění Mistra způsobil, že rodičce výkřik způsobil takové křeče, že novorozeně se na svět mohlo prodrat teprve o plné dva dny později. Guglielmo Marconi se tedy narodil 25. dubna, 1874.
Jára tuto příhodu vnímal velmi silně, cítil se vinen možnými porodními komplikacemi a zůstal doživotním průvodcem geniálního Itala. Ten i jeho rodina mu jeho náklonnost opláceli.
Má se za to, že řada Marconimu připisovaných vynálezů byla Cimrmanovou úlitbou za neuvážený výkřik.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 14.6.2004 18:56  92
Re IV. Předloha inspektora Trachty, borec Kašperský, se ani po deseti letech úspěšné činnosti v Sokole nebyl schopen naučit číslo své skříňky v šatně a neustále lezl do skříněk ostatních bratří a sester. V zoufalé snaze o zapamatování svého čísla si je neváhal poznamenávat ani na ta nejbizarnější místa, jako byla krbová římsa v poděbradské restauraci U Huberta.
davy davy tudy ne, přátelé! 15.6.2004 07:02  95
Je to obrázek nazvaný "Kdo si to má pamatovat?" z Cimrmanovy knihy "History and Memory". Osoba chystající se opravit nezapamatovatelné datum je pravděpodobně Cimrmanův přítel Trefný.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 15.6.2004 08:09  98
Re IV - lepší? Tento obrázek chtěl Cimrman zveřejnit ve své knize, ale nikdy se tak nestalo, protože si nemohl vzpomenout, kam jej založil. Jak víte, Cimrman se vícekráte zabýval problematikou zapamatování dat, ať už ve školách, či starobincích. Jedná se o poslední stadium dosti vzácného poškození mozku, vlivem cimrmanovy učitelské metody poměnka-zapoměnka. Žák "zblblý" touto metodou už od dětství postupně odbourává poslední část metody, tj. zapomenout 90% věcí a zapamatovává si naprosto všechno. Dochází potom k takovýmto průvodním znakům, jako neúměrné zvětšení mozku (hlavy) a podvědomému zaujímání nejméně bolestivé polohy v místech s nižším tlakem vzduchu. Prostě člověk se snaží dostat co nejvýše (s výškou klesá tlak, že), takže nemocný postává na stole, leze po žebřících a nejraději spí v horních patrech postelí. Vyhledává rozhledny a horské chaty. Dalším průvodním jevem je aspoň částečné zbavování se nabytých informací, k ulehčení přetíženému mozku. Člověk tedy bezděčně čmárá po zdech a papírech a píše nazdařbůh nezapamatovatelná data. Někdy dochází tímto vlivem ke smrti, dneska se tomu slangově říká, že "spadl server". Cimrman byl po prostudování této nemoci rád, že jeho paměťový kvocient je nižší než u delfína a podobné poškození mozku u něj nehrozí. U Cimrmana se vlastně vyskytoval opak této nemoci a pro jem musela neustále doprovázet stenografka, což Cimrmanovi ovšem nijak nevadilo.
lisak Lišák Básně z daných slov (a dané formy) - despotický moderátor nám přitvrdil. 15.6.2004 15:27 100
Na obrázku je samozřejmě zachycen český geograf a cestovatel profesor Břetislav Moutelík při demonstraci své nové metody zaznamenávání orientačních údajů. Na obrázku je zachycen jak umísťuje nad krb v Čáslavské restauraci "U Bratra Žižky" údaj o tom jak se dostat na Žďár (nad Sázavou) pomocí azimutu a údajů ze specielního tzv. "zlomkového" sextantu.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 19.6.2004 06:57 103
V. Seminář Proč je tento náčrt připisován Járovi Cimrmanovi nebudeme zkoumat. To je prostě fakt.Tématem další práce frekventantů dálkového studia cimrmanologie je určit zařízení a okolnosti jeho vzniku. Zjisti, zda a případně kde bylo instalováno a jaký byl jeho případný další osud.

Popis jednotlivých částí není povinný, ale ...
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 21.6.2004 22:31 104
Re V. Rancherovi se zřejmě podařilo vyštrachat originální nákres Cimrmanova divadelního výtahu, který v tehdejší zkostnatělé rakouské scénografii překvapoval technickou invencí. Silný elektromotor (2) poháněl transmisi (4) opatřenou úchyty, k nimž byl připevněn herec Jiří Karásek klidně čekající ve své budce (1) v propadlišti na svůj výstup. Výtah zapínal nožním spínačem (6) některý z poblíž stojících herců vždy, když hra příliš vybočila z normálních kolejí. Podle Cimrmanových představ se měl Karásek majestátně vynořit z podsvětí jako deus ex machina a rozetnout spletité předivo autorovy fabulace.

Při premiéře však došlo k tragické nehodě, neboť na spínač se svalil herec Žitný, notně posílený lihovinou téhož jména, kterého se jeho kolegům nepodařilo včas odvalit a výtah tak ve správném okamžiku opět vypnout. Pod vlivem této události Cimrman svou koncepci opustil a v reprízách pak Karásek zasahoval do hry již jen jako zvědavý invalida.

hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 22.6.2004 07:58 105
Re V. Jedná se o tzv. předváděcí krabičku. Stejně jako dnes v seminářích i dříve Cimrman s oblibou předváděl svého zdomácnělého ptakopyska. Tento tvor, jak sami víte, byl citlivý na světlo a ze začátku byl převážen v obyčejné kleci přikryté plachtou. Hodně mě udivuje, že Ing. Hraběta, takový technik se k této primitivní metodě uchyluje i dnes a o tomto vynálezu nemá ani ponětí.

Zařízení má světlo těsnou bedýnku 5, pohon s dopravníčkem 2,4. Číslo 1 je tzv. bydýlko, kde byl ptakopysk usazen a které jezdí na kolejničce 3. Předváděcí komůrka 6 má průhledné stěny, č. 7 je krmící víčko. Toto zařízení nebylo ještě domyšlené, protože na ptakopyska ze shora svítilo a navíc se mu při předvádění pranic nechtělo sedět na bydýlku. Pokud došlo ke třetímu pokusu a ptakopysk stále nevyjel dopravníčkem nahoru, Cimrman veškerou předváděčku vyřešil. tzv. otočením krabičky. Jednoduše zvířátko vyklepal do předváděcí komůrky a často po tomto úkonu potrestal ptakopyska odříznutím zadních nožiček. Ovšem bez nožiček bylo pro ptakopyska stále obtížnější na bydýlko vylézt. Nakonec Cimrman vyřešil celý problém přikrytím předváděcí krabičky plachtou. Možná tohle Ing. Hrabětu zmátlo.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 22.6.2004 08:28 107
Re. V. Seminář Pérovka, která se dochovala v rodině newyorskeho cukráře Rudyho Mracka představuje náčrt návrhu úpravy hasičské zbrojnice FDNY - Poland Volunteer Fire Company, ve které Rudyho dědeček působil jako strojník tzv. chemické stříkačky na snímku. Chemické stříkačky byly vlastně velké hasičské přístroje, které se používaly k zásahu tam, kde nebyla dostupná voda.

Dobrovolníci, většinou emigranti slovanských zemí přes den těžce pracovali a tak se stávalo, že se bratrovi náčelníkovi nedařilo je přemluvit k tréninku sjezdu na tyči (3) z plošiny (6) na úroveň výjezdu (5). Bratři hasiči vcelku rádi jezdili dolů, avšak zpátky do schodů někdy skutečně nevládli.

Úprava zbrojnice o řetězový výtah (4) poháněný motorem (2) , za který se bratr hasič zasekl zubcem sekerky a nechal se vytáhnout vzhůru naopak přilákala do řad dobrovolníků další členy.

Proslýchá se dokonce, že tehdejší série požárů v 6. okrsku měli na svědomí zásahuchtiví nováčci, kteří se cítili nevyužití. Je to ovšem nedoložené tvrzení.

Vylepšení dopadiště požární tyče o čalouněný gumový špalek (1) měl pak odstranit nebezpečí ůrazů nohou a dopadalo se do sedu. Zařízení se však neosvědčilo, protože tehdejší pryž byla natolik tvrdá, že požární vůz vyrážel k zásahu se sténající posádkou stojící na stupačkách. Žádný nesnesl kodrcání na dlážděných ulicích vsedě.

Járovi pohled na takto ověšený vůz vnuknul myšlenku využít uvolněný prostor pro montáž cisterny u které na stupačkách po boku stáli při cestě k zásahu hasiči. Dědeček Rudyho Mracka, výrazný introvert, tak přišel o své místo hasiče samotáře a věnoval se potom již jen vedení kroniky.

vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 24.6.2004 17:55 115
VI. seminář Jak se zdá, na technické téma V. už se asi další příspěvky nesejdou, takže jako téma šestého semináře navrhuji něco z běžného každodenního života.

Jak Cimrman ovlivnil moderní pohřebnictví?

cernaamodra cernaamodra Ale té lípy se nevzdám!!!!! - Sim'ka of Johny Idler 24.6.2004 19:55 116
Re. VI. seminář Vážení přátelé, jak všichni víme, Cimrman se velice důkladně a velice dlouho (prakticky až do stáří) věnoval problematice starobinců. Problematika moderního pohřebnictví je jen logickým pokračováním zkoumání v této oblasti.To jen na úvod.
davy davy tudy ne, přátelé! 25.6.2004 07:57 117
Re V. Jedná se o Cimrmanův zvedač opony používaný i v DJC. Bližší podrobnosti jsou zahaleny výrobním tajemstvím. Nevýhodou je, že se nesmí ožvýkat korybut.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 25.6.2004 08:55 118
Re. VI. seminář Jako v každém oboru i v pohřebnictví Mistr dokazoval svou bezbřehou invenci.

V době, kdy se Cimrman dostal do jakési klatby vzhledem k použití australského červotoče v mostním stavitelství, předal svému příteli Karlu Redlovi jeden ze svých geniálních nápadů.

Fa. Redl se tak stala na dlouhou dobu jedničkou v Rakousko-Uherském pohřebnictví, protože vyslyšela obavy jisté části veřejnosti. Mistr ovšem o svůj vynález, jak by se zdálo z textu článku přetištěného z rakouského časopisu ve věstniku českých hrobařů De profundis , nepřišel. Na každé zvoničce byla vkusná mosazná tabulka s jeho jménem (na obrázku je na druhé straně) a měl i podíl z prodeje za který si později zakoupil proslulé informační šapitó.
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 25.6.2004 09:25 119
RE: VI Cimrman moderní pohřebnictví ovlivnil, a to - jak jinak - výrazně. Jeho celoživotní láska k železnici se na tom musela projevit, takže Cimrman obohatil pohřebnictví o předmět jemu tak blízký - o koleje. Do té doby totiž rakev po pohřbu odnášeli do pece zřízenci, což mnohdy nesli pozůstalí s nelibostí a ještě dlouho po pohřbu si na zřízence ukazovali se slovy "To je ten, co nám spálil babičku!". Zavedení kolejí umožnilo odstranit lidský faktor z dohledu pozůstalého příbuzenstva a tento fakt si pochvalovali zejména zřízenci, kteří (ukrytí pod kolejištěm) celé zařízení obsluhovali.Cimrman byl za zavedení tzv. kremační železnice bohatě odměněn, z jeho zařízení byl ovšem po několika dnech provozu odmontován mikrofon s ampliónem, protože kverulantští pozůstalí si opět stěžovali. Dojemné tóny Fibichovy skladby Poem byly totiž neustále přerušovány hlášeními typu "Pozor na druhé koleji, pozor na druhé koleji, na druhou kolej přijíždí spěšná Anastázie Vomáčková. Uvolněte a nepřecházejte druhou kolej."
davy davy tudy ne, přátelé! 25.6.2004 09:43 121
Re: VI Doplněk ke Scalexově přednášce: Kremační železnice byla inspirována nejen Cimrmanovou láskou k železnici, ale i častými vraždami v tunelech a smutným faktem, že ani Cimrman nedokázal vymýtit tradiční český zlozvyk - přikládání ucha ke kolejím.

Fotografie pochází z doby, kdy byla železnice pouze jednokolejná. Později Cimrman vybudoval celý kremační komplex, původní kremační železnice sloužila především jako vlečka do přidružené továrny na výrobu kapesníčků a převoz mrtvých byl odsunut na druhou kolej.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 26.6.2004 15:05 128
Re: VI. Zvýšení produktivity Gothského crematoria po zavedení Cimrmanovy kremační železnice nezůstalo nepovšimnuto ani v místních podnikatelských kruzích. Místní velkouzenář Roubitschek byl přímo nadšen hladkým průběhem pohřbu své tchýně a inspirován Cimrmanovým technickým řešením nechal zmechanizovat návoz vepřových půlek do udicích pecí na svých jatkách. Gothajské uzeniny se tak díky zlepšené konkurenceschopnosti brzy staly světovým pojmem.
rancher Rancher 40 HP proti všem - o----==(R)==-----o 7.7.2004 08:47 130
VII. Domácí úkol na prázdniny Co dělal Jára Cimrman v době prázdnin během svého studia na české i německé vídeńské škole jako dívka?
davy davy tudy ne, přátelé! 8.7.2004 09:36 131
Re: VII. Cimrman tehdy psal ryze dívčí příběhy na pokračování, ovšem nikomu kromě sestry Luisy je nedával číst. Když zjistil, že je chlapcem, nedbal Luisiných protestů a všechny tyto příběhy nemilosrdně roztrhal. Ve hře "Přetržené dítě" se o této skutečnosti zmiňuje v pasáži: "Všechno roztrhám! Zpřetrhám dítě s tím, co bylo dřív! Nepotřebuji ty blbosti! Potřebuji dutně vybočit!"
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 12.7.2004 18:45 132
Re: VII. Když mu zlomyslní spolužáci prozradili, že není dívkou, s úlevou zbavil svůj pokojíček všech mašlí, hadříků, vyšívání a podobných zbytečností. Jejich místo zaujala terarijní zvířena, Van de Graafův generátor, Kippův přístroj a další pomůcky pro lučbu i přírodozpyt, které tak předznamenaly jeho budoucí dráhu objevitelskou.
lisak Lišák Básně z daných slov (a dané formy) - despotický moderátor nám přitvrdil. 15.7.2004 17:17 133
OT: Když Jára Cimrman avizoval demostraci svého prototypu spalovacího motoru ve Vídni, žádný šofér nebyl ochoten se újmout řízení protože prosakovaly informace o velké úspornosti motoru, z nichž plynulo že se takový podnik může dosti protáhout. Automobil s Cimrmanovým motorem totiž měl předvést kolik ujede na plnou nádrž.

Cimrman tedy využil lonžovací zařízení v císažské jízdárně a zde automobil úspěšně předvedl. Vyježděná trasa automobilu se pak stala jakýmsi místním symbolem pokroku a po nějakém čase si na jeho počest zvolil název i slavný "Vídeňský kroužek."
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 20.7.2004 18:37 134
VIII. výzkumný úkol Podaří se někomu identifikovat výjev zaznamenaný na této rytině z Cimrmanovy pozůstalosti objevené v rámci Druhého liptákovského nálezu?


hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 21.7.2004 12:49 135
Re VIII. Zde máte možnost nahlédnout do první výzkumné kanceláře pro vývoj padáku. Jeden z prvních zkušebních vzorků je vidět i na fotografii (jedná se o tzv. jednoruční paraplář, který se moc nerozšířil z jednoduchého důvodu, každý se ho bál vyzkoušet z výšky větší než 2m). Cimrman se myšlenkou padáku začal zabývat po výletu s hrabětem Zeppelinem na jeho stíhací vzducholodi Karel, po té co mu vypadl z gondoly nůž. Doslova řekl: „Rád bych si pro něj skočil, ale obávám se, že ho budu muset hledat asi půl až jeden metr pod povrchem. A tak hluboko se svým myšlením dostat kvůli noži nechci.“ Tolik přesná citace, prostě něco v tom smyslu to bylo. Cimrman tak vlastně dostal nápad na jeden ze záchranných prostředků, ovšem v té době se o záchranném prostředku ještě neuvažovalo. S hrabětem Zeppelinem začal rozvíjet nápad nového způsobu dopravy po Evropě, tzv. rozvozem či odskokem. Myšlenka, byla ta, že cestující nastoupí do speciálně zkonstruované vzducholodi a budou vybaveny obdobným padákem (tehdy se ještě jmenoval Cimrmanův odskostroj) a během okružního letu po Evropě si každý dle libosti vyskočí na libovolném místě na trase. Tento způsob dopravy nebyl nikdy použit, protože v počátečním Cimrmanově návrhu se jednak počítalo s placením cestovného až do místa přistání, bez ohledu na to kde cestující vyskočil a také proto, že hrabě Zeppelin neměl pro tuto vzducholoď dostatečně výkonný motor a okružní trasa by byla většinou jen ve směru převládajících větrů. Zůstalo tedy jen u kanceláře na odskostroje, kterou po vyrobení několika prototypů Cimrman zavřel, z důvodu malé odvahy zaměstnanců. Hloubka dopadu byla podle propočtu sice mnohem nižší než 0,5mCdn – 1mCdn (nová jednotka metr Cimrmanova dopadového nože, dnes se používá veličina dopadová rychlost) , ale zaměstnancům se zdála stále vysoká.
davy davy tudy ne, přátelé! 21.7.2004 13:38 136
Re VIII. Cimrman si byl vědom toho, že vzducholoď se občas musí zbavit nadnormativní zátěže, aby mohla nerušeně pokračovat v cestě. Předpokládal, že v této situaci bude vyhozena nejtěžší osoba, která použije ke zmírnění dopadu právě tento padák. Praxe byla jiná - osádka vzducholodi se zpravidla zbavila nejslabšího člena, který se nedokázal ubránit. Tento obřad, nazývaný "nejslabší, máte padák" se s určitými změnami dodržuje dodnes, aniž by k tomu bylo třeba vzducholodí.

Sám Cimrman tento vynález prozíravě používal jen jako slunečník, měsíčník a větrník - omlouvám se, deštník. Na obrázku vidíme další aplikaci padáku - Cimrman zde společně s herci své divadelní společnosti uvažuje o použití padáku jako připínáčku pro obra Koloděje. Tak dlouho o tom problému rokovali, že nakonec připínáčkovou scénu nestihli nacvičit. V popředí obrázku nápověda Stanislav Křeček vehemehtně přesvědčuje Cimrmana, aby scénu ze hry vypustil, a přitom jej zcela zakrývá svými zády.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 21.7.2004 13:46 137
OT Všimli jste si jak ty příspěvky padaj? Obyčejně ten první něco vymyslí (teď se nechci nijak povyšovat, to že jsem zareagoval první na viii je prostě fakt) a ostatní to rozvíjejí. :-))Akorát tady vlevo vždycky seděj blbci.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 29.7.2004 18:15 138
Re VIII.No vida, ještě že tu máme technicky zdatné odborníky. Já se až dosud domníval, že by se mohlo jednat o obrazy 25. až 28. z inscenace Prosa, ve kterých je bezcitnou rakouskouherskou soudní mašinérií hraběti Nikoličovi zabavován celý zámeček Beringshof i s přilehlými rybníky.
boubaque Boubaque 30.7.2004 18:38 139
OTHBW: Já sedím až támhle úplně vzadu a jsem proto jediná výjimka
jardax Jardax - Zachovejte paniku, nepropadejte klidu! - Ženy, děti a já napřed! 11.8.2004 12:45 140
vitsoft... i s přilehlými rybníky ... to je obraz 29, ovsem ... :)))
henry Henry Druh: Homo sapiens sapiens 8.9.2004 14:01 141
Obrázek je z knihy "Die Fensterpolitik" z kaptoly Defenestrace nejde po dobrým. Na obrázku ukazují politikovi co má udělat, marně.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 8.9.2004 18:23 142
IX. úkolIX.úkol

O tom, že herci kočovné Cimrmanovy společnosti to neměli v životě lehké, svědčí nešťastný výraz ve tváři malého klauna.

Copak asi tatínkovi vyčítá?
boubaque Boubaque 8.9.2004 18:44 143
Re IX. úkolToto není obrázek herců Cimrmanovy společnosti, jak se domnívá doc. Fiedler ve shode s prof. Vitsoftem, nýbrž chudí venkované, kteří navštívili premiéru Cimrmanovy hry Vlasta. Aby mohli navštívit toto představení, museli prodat i kalhoty a nezbývalo jim tak, než dorazit v noční košili. Po nepovedeném představení společnost unesl "vichr z hor", a tak si tito ubožáci připadali jako šašci!
davy davy tudy ne, přátelé! 10.9.2004 13:37 144
Re IX. úkolJsou to otec a syn Maříkovi, kteří původně měli obsadit hlavní role v Cimrmanově hře "Starý a mladý klaun". Tíživá finanční situace však donutila Cimrmana hru zcela přepracovat, zredukovat počet postav a změnit název na "Jak chudák do ještě větší nouze přišel".

Mladý Mařík si na obrázku stěžuje, že se učil svou roli úplně zbytečně a že za to může jeho otec, který svého syna do této role prosadil.

Doslovnou citaci slov Maříka ml. "Tatínek je blbec" později použil Cimrman v jiné hře.
tuvok07 tuvok07 Jste z kraje Vysočina nebo tam jezdíte? - Pokud ano, pojďte sem! 19.10.2004 09:44 145
Re IX.Nikoliv. Mladý Mařík si na tomto obrázku sice stěžuje, ale na to, že má hlad, chce se mu spát a zkouška se poněkud protáhla. Cimrman byl totiž v některých ohledech velký puntičkář a trval na tom, že každá zkouška musí proběhnout co nejlépe. Někdy herci i několikrát měnili kostýmy, a to proto, že Cimrman během zkoušky často ještě dělal ve hře drobné úpravy tam, kde se mu zdálo, že je v ději zádrhel.
kockin kockin jeden za 18, druhej bez 3 za 21 22.10.2004 09:19 147
Re IX . úkolZde mohu souhlasit pouze s doc. Davym, že se jedná o rodinu Maříkových, nikoliv však syna, ale dceru zmiňovaného aktéra, kdy po názorné ukázce neblahé situace v herberku jim byly odcizeny boty. Zástěrkou, kterou chce otec využít pro stěžující si dceru a jejich čirou další podobnost v onucích je další z geniálních Cimrmanových her Liják. V dialogu ji přesvědčuje o dvojroli kachna - potápka případně (o tom se vedou spory) hlavní roli jako bukač. Klaunský převlek nehraje v tomto případě jinou roli než dokonalé izolace proti zimě - snímek byl totiž přesně pořízen 24.listopadu v 17 hodin 23 minut kolem roku 1902. Mladá dáma na něm vztyčeným prstíkem upozorňuje na to, že by se časem mohly z Cimrmanova divadla zcela vytratit role hrané ženami.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 22.10.2004 17:58 152
X. seminářDěkujeme pohlavní odbornici Kockin za upřesněnou interpretaci genderových rolí v rodině Maříkových.

Téma jubilejního desátého semináře bude zase poněkud techničtější, snad se někomu podaří objasnit dnes již historické výjevy na následující rytině:

X.seminář
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 25.10.2004 11:39 154
RE X.Na tomto obrázku je krásně vidět nedoceněnost Cimrmanova génia. Před tím, než se Cimrman začal zabývat doručováním zásilek pomocí dělostřelectva, řešil, jak toto dělostřelectvo a vlastně jakýkoli jiný dopravní prostředek přepravit na místo přepravy. Doručování zásilek touto metodou mělo být v Praze, jak jinak, umístěno na Střelecký ostrov tj. přes vodu. Klasické používání starých mostů se zdálo Cimrmanovi pod jeho úroveň a rozhodl se pro přepravu vzduchem. Tento postup je dneska naprosto obvyklý, připomeňme např. nedávnou přepravu chaty ze Sněžky. To je téměř dokonalé okopírování Cimrmanova postupu. Dočetl se někdo z vás v této souvislosti o Cimrmanově géniu? Myslím, že nikdo. Škoda.

Pro přepravu mohl Cimrman v té době použít nejobvyklejšího dopravního prostředku, balónu. Helikoptéra byla v té době pouze na DaVinciho skicách, klasická letadla dělala první poskoky a teprve vzbuzovala vášnivé debaty o jejich použití v teroristických kroužcích a byla hodně nespolehlivá (docházelo například k častým nárazům do budov). Jediná relativně použitelná Zeppelinova vzducholoď Karel, měla problémy s výkonností motoru při trošku silnějším větru. Navíc pro krátkou přepravu přes vodní tok stačilo k ovládání balónu pouhé lano. Největším oříškem bylo určení množství plynové náplně a uchycení přepravovaného nákladu. Klasické přivázání za oj nebylo u povozu doporučováno. Kráva či kůň měla podobu visícího spolužáka Vodopáda, z visícího vozu na druhé straně se sypal náklad. Obtížné bylo i umístění čtyř a více spřeží. Zvířat bylo prostě příliš mnoho. Vzhledem k tomu, že v té době neexistovala metoda na přesné zjištění okamžité hmotnosti vozů, byl problém určit aktuální potřebné množství náplně do balónu. Existoval i případ, kdy vozka úmyslně nahlásil hmotnost nákladu o jednu nulu menší (aby tak platil nižší clo) a pak se stal jedním s prvních nedobrovolných pilotů. Někdy byl balón pouze používán k odlehčení přetíženého vozu na překonání blízkého brodu či mostu. To když byl povoz úmyslně přetížen. Vidíte, že podobný problém máme i dnes s přetíženými kamiony. Vzhledem k tomu, že k přepravě rezervních balónů na místo přepravy bylo též nutné použít mostu či brodu, Cimrman od celé metody ustoupil. Myšlenka odlehčení vozů a nákladu po celou dobu cesty byla ještě nějakou dobu živá, tažná zvířata byla méně unavená a bylo možné přepravovat větší množství zboží, ovšem Křižíkovo zadrátování všech větších měst elektroinstalací i tuto metodu definitivně odsoudilo k záhubě.OT: Uf. Jak jde o techniku, tak se to píše samo. :-))

davy davy tudy ne, přátelé! 25.10.2004 13:13 155
Re X.Cimrmanova přepřahací stanice ve městě Vysoké Mýto na Pardubicku. Drobný škudlil Cimrman si název obce vykládal po svém a za žádnou cenu nechtěl přejíždět přes zdejší most. Proto zde chtěl přepřáhnout do balónu a místní říčku prostě přeletět.

V levé části obrázku je Cimrmanova herecká družina při přesunu do Chocně právě přes Vysoké Mýto. Cimrman na obrázku není, bál se koní a přípravy k přesunu sledoval zpovzdálí. Vpravo dole sledují místní obyvatelé blížící se vichr z hor. Ten skutečně přišel a Cimrmanovu družinu odnesl správným směrem, ale plně naložené povozy zůstaly stát na místě - k velké radosti místních občanů.

Od těch dob se Cimrman se svými herci přesunoval výhradně vlakem nebo bicyklem. Událost s vichrem dodnes připomíná stejnojmenná divadelní hra, kterou mnozí badatelé včetně prof. Fiedlera považují za absolutní vrchol Mistrovy tvorby.
henry Henry Druh: Homo sapiens sapiens 26.10.2004 13:56 156
Re X.CIMRMAN si byl vědom, že klasické parní lokomotivy ničí životní prostředí a tak přišel s revolučním vynálezem: Balón byl lanem spojen s převody a jak stoupal uváděl do pohybu vlak. Ve stanici se balón stáhnul zpět na zem. Bylo to levnější neničilo to životní prostředí a navíc si cestující mohli zaplatit vyhlídkový let. Bohužel tento nápad neobstál před mocnou lobby uhlířů, kteří by pak přišli o největšího odběratele.
hbwanderer HBWanderer Don't give in without the fight! - Další Lopuší klub. 27.10.2004 12:25 159
EV: X.cvičeníKdyž už jste u toho. Henry: Nějak šířeji byste o tom nepojednal? Co tam ještě máte?
scalex Scalex Středně propečený blog - Scalexův atlas (mlsných) hub 27.10.2004 18:21 160
Re: X.svištěníKolegové, je mi líto, ale žádný z vás nemá pravdu. Na dobové rytině vidíme Cimrmanovy plagiátory. Lidi, kteří se za Cimrmana často a rádi vydávali a které Mistr tak rád mátl změnami svých osobních dat. Tito lidé sledovali vše, co Jára Cimrman dělal a ihned jej ve všem napodobovali.Výjev, zachycený na rytině, se nazývá "Ztrácení nožů". Vzduchoplavci v balónech létali nad ospalými lázeňskými městečky v celé evropě, houfně vyhazovali celé desítky kapesních nožů a pak po nich pátrali v marné naději, že narazí na uhelný revír a zbohatnou. Akce nebyla korunována úspěchem. Na uhelný revír narazil pouze jeden dobrodruh a to nedobrovolně, neboť na Mostecku vypadl z koše.
vitsoft vitsoft Dobře je nám v chaloupky stínu, dobře! - vit$oft freeware 29.10.2004 18:05 163
Re: XPro získání finančních prostředků k plánované expedici na černý kontinent začal Cimrman pořádat vyhlídkové lety balónem, doprovázené reklamní kampaní s ústředním heslem Proč smrdět doma, když můžeme do luftu.

Zájemci o tuto nevšední zábavu se jen hrnuli, avšak podnik při větrnějším počasí trpěl tím, že přes důrazné nabádání se cestující po ukončení prohlídky nevraceli na místo startu. Cimrman proto zavedl do vyhlídkových letů radikální inovaci a začal používat balóny upoutané.

Další výsledky činnosti Katedry cimrmanologie naleznete ve stejnojmenném diskusním klubu Lopuchu.