Tato stránka nabízí několik mých výtvorů, které se snad mohou hodit ostatním uživatelům osobních počítačů.
Veškerý software na této stránce lze bezplatně šířit a využívat v domácím i firemním prostředí.

Programy jsou většinou psány v asembleru a jsou vesměs určeny pro MS Windows nebo DOS na osobních počítačích.

Pavel Šrubař

Nemohu zaručit, že budou fungovat na jakémkoli počítači, avšak nevkládám do nich žádná zadní vrátka, viry nebo obdobný zlovolný kód. Všechny případné chyby jsou nezamýšlené. Hlášení o chybách a návrhy k vylepšení můžete zasílat na mou emailovou adresu.

Pavel Šrubař, Vítkov, Česká republika.